بازديد هيئت عالي رتبه ايتاليا از هرات

بتاريخ 20/01/1390 هیات 20 نفره ای ایتالیایی به نمایندگی از بخش های  مختلف اقتصادی و تجاری آن کشور از هرات دیدن کردند. رياست این هیئت را آقاي روماني وزير انكشاف اقتصادي و معاون صدراعظم آنکشور، به عهده داشت. هدف از سفر هیئت مذکور ملاقات با تجار و سرمايه گذاران ولايت هرات و گسترش روابط تجاری، اقتصادی و همکاری در عرصه مختلف بیان گردیده است. همچنین در این جریان، کنفرانسی به تاریخ 21/01/1390برگزار شد، که جهت تبادل نظر و بحث روي سرمايگذاري در پروژه هاي كليدي و تجارت هاي مشترك ميزهای  گرد نیز،  قرار ذيل ترتيب گرديد:

a)     ميز گرد زير بنا و انرژي، تحت رياست محترم وحيدالله شهراني وزير معادن
b)    ميز گرد معادن، تحت رياست دكتور داودشاه صبا والي ولايت هرات
c)     ميز گرد تجارت و صنعت، تحت رياست الحاج غلام قادر اكبر رئيس هيئت مديره اتاق تجارت و صنايع هرات.

در این کنفرانس محترم غلام قادر اكبر ظرفيت ها، قوانين و مقررات تشويقي و ترغيبي سرمايه گذاري اين ولايت را بطور همه جانبه براي مهمانان تشریح نمود.

در اخير رئيس اتاق تجارت بين المللي ايتاليا و تيم كاري شان، ميز گرد تجارت و صنعت را نهايت موفق و سازنده خوانده و همكاري هاي عملي مشترك تجارتي شانرا ذیلاً وعده سپردند:

1. اتاق هاي تجارت بين المللي ایتالیا، يك همکار قوي بخش كمك رساني ملكي ايتاليا بوده و اين نقش را در آينده افزايش ميدهد.
2. کارمندان اتاق تجارت هرات و کارمندان بخش تخنیکی تجار که در عرصه تجارت زراعتی، تفحصات گاز، نفت، منرالها و معادن را در ایتالیا و هرات تدریس نموده، حداقل در سال روان چهار ورکشاپ کاری را در ایتالیا و افغانستان دایر خواهند نمود.
3. کنفرانس ظرفیت سازی را تحت ریاست اتاق هرات دایر مینماید.
4. بتاريخ 21 – 24 سپتامبر شركتهاي بزرگ جهت اشتراك در يك نمايشگاه دعوت ميشوند، هيات رهبري اتاق تجارت و صنايع هرات جهت توسعه صنعت نساجي، مواد خام را بطور امتحاني آماده ساخته و به نمایش می گذارند.
5. یک پروژه امتحانی را در هرات فعال خواهند ساخت.
6. شرايط صدور ويزه را براي تاجران افغان سهل و مهيا میسازند.
7. در بخشهاي بندهاي آبي، استخراج معادن، سنگ مرمر، زعفران، ميوه جات خشك، گاز و نفت استحصال برق، توسعه برق به ولسوالي هاي دور دست، توليد برق بادي، استخراج آهن، ذوب آهن، ليتيوم و سنگ هاي قيمتي با جانب افغاني عملاً سرمايه گذاري هاي مشترك را روي دست خواهند گرفت.

در اخر برنامه، اداره اتاق تجارت هرات به همكاري تجار، اتحاديۀ مولدين قالين و عده ی از صنعتكران براي هيآت عاليرتبه، مهمانان داخلي وخارجي، تحايف را طي مراسم خاصی به مهمانان اعطا نمودند.