ملاقات مدیر عامل اتاق تجارت هرات با معاون بنیاد تحقیقاتی اطلس

محترم خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع هرات به تاریخ 5 دلو سال جاری با محترم پروفیسور Dr.TOMG.Palmer معاون تحقیقاتی اطلس، محترم محمد ابولاحرار رامزپور آفیسر حقوق بشر و محترم جمشیدی نماینده مقام ولایت هرات در دفتر کار خود ملاقات نمود.

 

در این ملاقات، آقای یارمند در مورد خدمات، اهداف اتاق و سرمایه گذاری ها صحبت نموده و توانایی های تاجران افغان را در عرصه های تجارت، واردات، صادرات، زراعت، ترانسپورت، خدمات دوایی و صنعت برای هیأت محترم تشریح و توضیح داد. وی آمادگی اتاق را به خاطر ارتقای ظرفیت و آگاهی سکتور در زمینۀ تدویر ورکشاپها اعلام نمود.


در ختم ملاقات از جانب پروفیسور Dr.TOMG. Palmer چهارجلد کتاب زیرعنوان "عقل سلیم اقتصاد" به اتاق تجارت هرات اهدا گردید.