تاجران حوزه غرب و جنوب کشور مشکلات شانرا با رهبری اتاق مطرح نمودند

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه، 17 میزان 1397با محترم عبدالمتین قلندری رئیس هیئت مدیره اتاق ولایت غزنی و تعدادی از تاجران حوزه غرب و جنوب کشور در سالون کنفرانس های اتاق ملاقات کرده و روی مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست، تاجران مذکور مشکلات شان را در مورد ازدیاد تعرفه های گمرکی اموال وارداتی و فساد موجود در ادارات گمرکی و همچنان اخاذی های گوناگون در مسیر شاهراه ها، با رهبری اتاق در میان گذاشته و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.

محترم الکوزی، بعد از استماع مشکلات تاجران مذکور، یادآور شد که این مشکلات بعد از فیصله اخیر وزارت محترم مالیه مبنی بر سه چند افزایش تعرفه بالای اموال وارداتی ایجاد شده که تا اکنون باعث توقف هزاران کانتینر از کالاهای وارداتی در گمرکات مختلف گردیده است. ما تاکنون در این زمینه نشست های متعددی با تاجران کشور داشته ایم و تلاش می کنیم تا این موضوع را در یک نشست بزرگ که وزرای مربوطه نیز حضور داشته باشند مطرح نموده و راه حل معقول و عملی را برای رفع این مشکلات پیداکنیم.