افتتاح بزرگترین مارکیت تجارتی در شهر شبرغان

بزرگترین مارکیت تجارتی شهر شبرغان به اسم «مرکزتجارتی مخدوم قلی فراغی» از سوی هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان، مقام ولایت، شورای ولایتی، شاروالی جوزجان و ده ها تن از تاجران به تاریخ 27 قوس سالجاری رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

این مارکیت به مساحت 6000 متر مربع زمین و در پنج طبقه به شکل عصری از سوی سکتور خصوصی ولایت جوزجان اعمار گردیده است که بر علاوه 200 باب مغازه تجارتی دارای سهولت ها و امکانات دیگر مانند دفاتر تجارتی، مسجد شریف و موزیم تولیدات محلی و سالون نمایشگاه محلی نیز می باشد.

محترم الحاج یولبرس عطایی رئیس هیئت محترم مدیرۀ اتاق جوزجان و رئیس شرکت ساختمانی و سرک سازی عطایی که مسئولیت اعمار این مرکز تجارتی را به عهده دارد در محفل افتتاحیه آن تعهد سپرد تا تمامی ضروریات موزیم محلی، کتاب خانه عامه، مسجد شریف و نمایشگاه تولیدات محلی را از دارایی شخصی مجتمع عطایی گروپ تأمین نماید. آقای عطایی افزود: «با آغاز کار این مرکز تجارتی، زمینه فعالیت برای دوصد تن از متشبثین و دکانداران و همچنان فرصت اشتغال برای 500 تن دیگر نیز فراهم گردیده است.»

اعمار همچو مراکز عصری تجارتی در سایر نقاط کشور می تواند از یکسو باعث اشتغالزایی و رونق کاری متشبثین گردیده و از جانب دیگر در معیاری سازی کاروبار و رفع مشکلات امنیتی اعضای سکتور خصوصی نیز مؤثر واقع خواهد شد.