انتقال 40 تن میوۀ تازه و خشک از طریق دهلیز هوایی در چهارمين پرواز شركت هوای كام اير به کشور هند

به سلسلۀ انتقال اموال صادراتی سکتور خصوصی از طریق دهلیز هوایی به کشور هند، شرکت هوایی کام ایر به روز جمعه مورخ 24 سنبلۀ سالجاری، به مقدار 40 تُن انگور و ميوۀ خشك را از میدان هوایی بین المللی كندهار به میدان هوایی بین المللی اندراگاندی هند انتقال داد.

قبلاً اولین پرواز از طریق دهلیز هوایی از ولایت کندهار به کشور هند به تاريخ 24 ماه جون سالروان توسط شركت هوایی آريانا صورت گرفته بود. اینک دومین پرواز برای انتقال اموال صادراتی ولایت کندهار توسط کارگوی شرکت هوایی کام ایر در حالی صورت گرفت که این شرکت از آغاز پروسۀ افتتاح دهلیز هوایی بین افغانستان و هند تاکنون چهار پرواز کارگو را موفقانه انجام داده و محصولات صادراتی سکتور خصوصی را به بازار های هند انتقال داده است.