تلاش های اتاق برای تأمین نیازمندی های مردم از راه های بدیل وارداتی ادامه دارد

اخیراً راه های مواصلاتی سپین بولدک و تورخم از جانب دولت پاکستان به صورت یک جانبه مسدود گردید که مستقیماً روی قیمت های مواد غذایی و اولیه در بازار های کشور تاثیر گذاشته و به شکل بی پیشینه قیمت ها افزایش یافته است. هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان با درک مسئولیت، در صدد جستجوی راه های بدیل به منظور تامین مواد مورد نیاز مردم بر آمد و به محترم الحاج رحم الدین حاجی آغا مشاور ارشد اتاق آغا وظیفه سپرد تا طی سفر رسمی به ولایت نیمروز موضوع را با سکتور خصوصی شریک ساخته و آنها را تشویق نمایند تا مواد مورد نیاز مردم را تهیه و با انتقال آن به سراسر کشور، بازار ها را مشبوع نمایند.

مشاور ارشد اتاق طی نشستی که با والی، هیئت مدیرۀ اتاق نیمروز،رئیس گمرک، روسای مستقل سایر ادارات ذیربط و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی ولایت نیمروز داشت، ضمن توضیح وضعیت جاری و ابراز نگرانی از بالا رفتن مواد غذایی در بازار های کشور به دلیل مسدود شدن راه های تورخم و سپین بولدک، سکتور خصوصی را تشویق نمود تا برای جلوگیری از قلت مواد غذایی و افزایش بیشتر قیمت ها، در قسمت تهیه مواد مورد نیاز مردم اقدام نماید. علاوه بر آن  مشاور ارشد اتاق مشکلات متعدد تجار ولایت نیمروز را که در گمرک و مسیر راه ها مخصوصاً در رابطه به اخاذی های غیر قانونی وجود دارد را بازگو نموده و از مسئولین ادارات حکومتی تقاضا نمود تا در قسمت رفع چالش ها با سکتور خصوصی کشور همکاری نمایند.

مقام ولایت و سایر مسئولین ادارات ذیربط حکومت در ولایت نیمروز وعده سپردند که در راستای رفع چالش ها در برابر فعالیت های سکتور خصوصی همکاری همه جانبه می نمایند. همچنان تجار ولایت نیمروز وعده سپردند که برای جلوگیری از قلت مواد غذایی و جلوگیری از افزایش قیمت ها تلاش می نمایند تا هرچه عاجل بازار های کشور را مشبوع سازند. در اخیر به اثر سعی و تلاش گمرک ولایت نیمروز لابراتوار کیفیت و تجزیۀ تیل که قبلاً ایجاد گردیده بود با حضور داشت مشاور ارشد اتاق به بهره برداری سپرده شد.