بررسی نتایج کنفرانس ایکو در حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور جستجوی راه های مختلف، زمینه سازی تجارت و ترانزیت با کشورهای دیگر و بررسی نتایج نشست ایکو کنفرانس مطبوعاتی را با شرکت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره،

ادامه مطلب...

مسدود ساختن بنادر تورخم و سپین بولدک، ضربۀ بزرگ بر مناسبات تجارتی پاکستان و افغانستان می باشد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور تقبیح نمودن عملکرد نادرست و مغایر با اصول جهانی حکومت پاکستان در رابطه به مسدود ساختن بنادر مهم تجارتی و ترانزینی تورخم و سپین بولدک کنفرانس مطبوعاتی را به روز سه

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی در رابطه به قانون جدید مصؤنیت مواد غذایی در اتاق دایر شد

سیمینار دو روزه آگاهی دهی در رابطه به قانون جدید مصؤنیت مواد غذایی برای تاجران و کارمندان اتاق از تاریخ 9 الی 10 حوت 1395 از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان و به همکاری پروژه تجارت و عواید افغانستان (ATAR)

ادامه مطلب...

رئیس هیئت عامل اتاق در کنفرانس استراتیژی ملی صادرات اشتراک نمود

کنفرانس استراتیژی ملی صادرات افغانستان روز دوشنبه مورخ 2 حوت 1395 در هوتل انترکانتیننتال با حضور داشت وزیر تجارت و صنایع افغانستان، وزیر زراعت، مالداری و آبیاری، رئیس و معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع

ادامه مطلب...

نمایندگی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان گشایش یافت

نمایندگی اتاق تجارت بین المللی روز پنجشنبه مورخ 28 دلو سال 1395 با حضور داشت رئیس اجرائیه، وزیر اقتصاد، وزیر شهرسازی و مسکن، سرپرست و معین سیاسی وزارت امور خارجه، وکلای پارلمان، رئیس هیئت عامل و اعضای

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - قوس 1395