قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
اتاق تجارت و صنایع رکا با حضور سفرای کشور های مختلف، در وزارت امور خارجه افتتاح شد

وزارت امور خارجه ج.ا.ا. به منظور هماهنگی های بیشتر اقتصادی میان کشورهای عضو کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی راجع به افغانستان ‏‏(رکا) به همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به روز چهارشنبه

ادامه مطلب...

نشست اعضای هیئت رهبری اتاق با شاروال کابل

اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رؤسای اتحادیه های میوه تازه و سزیجات، شرکت های ساختمانی و جمعی از اعضای سکتور خصوصی روز یکشنبه مورخ 16 سرطان 1398 با محترم احمدذکی سرفراز شاروال

ادامه مطلب...

امضای تفاهم نامه دوجانبه همکاری میان اتاق و موسسه تحصیلات عالی جهان

به سلسله همکاری های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی کشور، تفاهم نامه دوجانبه همکاری میان اتاق و موسسه تحصیلات عالی جهان به روز شنبه، 15 سرطان

ادامه مطلب...

ملاقات هیئت رهبری اتاق با معاونین منتخب جدید ولسی جرگۀ کشور

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و اتاق کابل و همچنان تعدادی از اعضای سکتور خصوصی روز شنبه مورخ 15 سرطان 1398 با محترم امیرخان یار معاون اول و محترم احمدشاه رمضان معاون دوم ولسی جرگه

ادامه مطلب...

دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از پارک صنعتی صنایع سبز

هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، از جریان کارساختمان فابریکات جدیداً تاسیس شده و یا درحال ساخت شهرک صنعتی صنایع سبز دیدن نموده

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397