سکتور خصوصی، از دستاورد ها و تلاش های اتاق در حل مشکلات ترانزیتی تقدیر به عمل آورد

از فعالیت ها و دستاوردهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان با حضور داشت مقامات دولتی، سکتور خصوصی و رسانه های محترم در نمایشگاه «ترانزیت حمل و نقل و سفر» که توسط شرکت بازاریابی مدرن میتود از تاریخ 20 – 22 دلو

ادامه مطلب...

نمایشگاه تجارتی کابل برگزارشد

نمایشگاه تجارتی کابل با اشتراک بهترین شرکت های تجارتی زنان توسط اتاق تجارت و صنایع زنان و با همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان ومؤسسه پروموت  به مدت دو روز(19 – 20 دلو سال جاری) در هوتل ستاره های شهر

ادامه مطلب...

استقبال اتاق از معافیت ۹۵ در صدی جرایم مالیاتی

نظر به پيشنهاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت محترم ماليه در اصول نامۀ جدید بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ معافیت جرايم مالياتي را تصويب نمود. اتاق این اقدام حکومت را تقدیر نموده و آنرا گام مهم در راستای تشویق

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی وزارت ترانسپورت برای شرکت های ترانسپورتی، در اتاق تدویر یافت

ریاست عمومی ترانسپور ت وزارت محترم ترانسپورت برنامه آگاهی دهی را در رابطه به پالیسی های جدید این وزارات برای شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی به روز شنبه، 14 دلو 1396 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

ادامه مطلب...

ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با مسئول انکشاف تجارت افغانستان در واشنگتن- دفتر کمونیکس

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه مورخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶ با محترم دانیل وُس مسئول انکشاف تجارت افغانستان در واشنگتن- دفتر کمونیکس، در دفتر کاری خویش ملاقات کرده

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396