سفر هیئت تجارتی کشور به جمهوری ازبکستان

هیئت عالرتبه کشور متشکل از محترم محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در کشور های آسیای میانه، محترم داکترهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و محترم عتیق الله

ادامه مطلب...

ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به تدابیر اصلاحی تجارتی برای سکتور خصوصی، در اتاق دایر شد

برنامه یکروزه آگاهی دهی تحت عنوان "تدابیر اصلاحی تجارتی برای سکتور خصوصی" پیرامون موضوع قیمت شکنی (دمپینگ) و تدابیر جبران کننده آن توسط پروژه تجارت و عواید افغانستان (ATAR) به همکاری اتاق تجارت و صنایع

ادامه مطلب...

دیدار رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر کبیر جمهوری ازبکستان

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان طی یک نشست رسمی با جلالتمآب یادگار شادمانوف سفیر جمهوری ازبکستان مقیم کابل به تاریخ ۴ عقرب ۱۳۹۵ دیدار نمود.

ادامه مطلب...

سکتور خصوصی خواهان همکاری بیشتر حکومت در جهت تشویق و توسعه تولیدات داخلی می باشد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی (CIPE) و مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل میزمدوری را تحت عنوان" تشویق و توسعه تولیدات داخلی در پرتو سفارشات آجنداهای ولایتی

ادامه مطلب...

نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلین اداره سایپ و جمعی از نمایندگان سکتور خصوصی کشور

تعدادی از اعضای سکتور خصوصی کشور که به نمایندگی از چهار زون اقصادی(هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار) جهت اشتراک در میز مدور مورخ 27 میزان سالجاری تحت عنوان" تشویق و توسعه تولیدات داخلی در پرتو سفارشات

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Minawal Rahman Construction Co

Zadran Group

Shah Faisal Momand Ltd.

Afghan Cart Co

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Shahab Asia Ltd

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

AICB

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Payman Ice Cream

Buraq International Logistic

Aman Zabi Construction Co

Amiri Technologies

Asia Pharma Ltd

Watan Group

Golden Taj Ball

Safi Airways

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Delight sign

Afghan United Bank

نشرات

چهارمین مجله سال 1395


سروى کاروبار - قوس 1395