مشکلات اعضای کمیتۀ حج، سیاحتی و زیارتی در اتاق مورد بحث قرار گرفت

محترم عتیق الله نصرت رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 22 عقرب 1397 با محترم الحاج محمد عثمان صدیقی رئیس کمیته حج، سیاحتی و زیارتی اتاق، محترم الحاج حسنیار منگل رئیس

ادامه مطلب...

اشتراک رئیس هیئت عامل اتاق در نشست مجمع عمومی و کنگره جهانی (IRU) در شهر مسقط

محترم عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، جهت اشتراک در نشست مجمع عمومی و کنگره جهانی سازمان حمل و نقل بین المللی جاده یی (IRU) که به تاریخ به 17-15 ماه عقرب 1397 در شهر

ادامه مطلب...

معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق از کارخانه پروسس جلغوزۀ دلدار ځدران دیدن نمود

محترم الحاج محمد یونس مومند، معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم میرزمان پوپل مسئول انکشاف صنایع و صادرات اتاق و تیم همراه شان روز چهار شنبه مورخ 16 عقرب 1397 از کارخانۀ پروسس جلغوزۀ

ادامه مطلب...

دهلیز هوایی افغانستان- چین توسط رئیس جمهور کشور افتتاح شد

دهلیز هوایی میان افغانستان و چین، صبح روز سه شنبه مورخ 15 عقرب 1397، توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و با حضور داشت محترم اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری،

ادامه مطلب...

سومین جلسۀ اعضای اتاق تجارت و صنایع سارک (افغانستان) برگزار شد

سومین جلسۀ اعضای اتاق تجارت و صنایع سارک (افغانستان) تحت ریاست محترم الحاج محمد یونس مومند معاون اتاق سارک افغنستان و اشتراک محترم الحاج بازمحمد افسرزی، محترم الحاج غلام نبی عیدی زاده، محترم

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397