قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
(گفتمان ملی سکتور خصوصی پیرامون پروسۀ صلح افغانستان) در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به منظور ارائه موضعگیری رسمی سکتور خصوصی در پروسۀ ‏صلح افغانستان، گردهمآیی بزرگی را تحت عنوان «گفتمان ملی سکتور خصوصی پیرامون پروسۀ صلح در افغانستان» با اشتراک

ادامه مطلب...

اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان، از کارکرد های رئیس هیئت عامل اتاق، تقدیر نمود

اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان افغانستان و هفته نامه قلم، روز پنجشنبه مورخ 29 حمل 1398 از محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، به پاس خدمات ارزنده و همچنان تلاش خستگی ناپذیر شان در راستای

ادامه مطلب...

(گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قر ضه) در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری برنامۀ انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال موسسۀ همکاری های انکشافی آلمان (جی. ای. زید) مشترکاً برنامۀ «گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به

ادامه مطلب...

شورای تاجران افغانستان- اندونیزیا در کابل افتتاح شد

شورای تاجران افغانستان- اندونیزیا، طی مراسمی با حضور داشت جلالتمآب داکتر عارف رحمان، سفیر جمهوری اندونیزیا مقیم کابل، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم مفتی،

ادامه مطلب...

نشست هیئت رهبری اتاق با سفیر کبیر اندونیزیا مقیم کابل

محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان، روز یک شنبه مورخ 25 حمل 1398 با جلالتمآب داکتر عارف رحمان سفیر کبیر اندونیزیا مقیم کابل و محترم مفتی معاون اتاق تجارت و صنایع اندونیزیا،

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397