نشست رهبری اتاق با مسؤلان شرکت های ساختمانی افغانستان

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه مورخ 13 اسد سال روان با تعدادی از مسؤلان و اعضای اتحادیه

ادامه مطلب...

اولین دور برنامۀ (آموزش رایگان آغاز و انکشاف تجارت) در اتاق تدویر یافت

اولین دوره «برنامۀ آموزش رایگان آغاز و انکشاف تجارت» توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و کمک مالی اداره همکاری های تخنیکی آلمان (GIZ)، روز شنبه مورخ 13 اسد سال جاری در سالون کنفرانس های این اداره آغاز گردید.

ادامه مطلب...

نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با مسؤلان پروژه دریچه واحد تجارت (Single Window)

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 8 اسد 1397 با محترم جان تومزیک متخصص پروسه عادی سازی در عرصه سازمان بین المللی ستندرد سازی (IOS)

ادامه مطلب...

تلاش برای گسترش روابط تجارتی میان افغانستان وعربستان سعودی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور تقویت و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان وعربستان سعودی نشست غیر رسمی را با سفیر کبیر عربستان سعودی در افغانستان، برگزار نمود.

ادامه مطلب...

کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – قزاقستان برگزار گردید

کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان - قزاقستان توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق بین المللی قزاقستان روزسه شنبه 26 سرطان 1397 با اشتراک هیئت عالی رتبۀ حکومتی، هیئت رهبری اتاق، جامعه تجاری و سرمایه

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سرطان 1397