نشست مشترک تجارتی افغانستان – روسیه در اتاق برگزار شد

هیئت تجارتی 27 نفری فدراتیف روسیه شامل سکتور های مختلف که تحت ریاست محترم لوبوف الیا ولادیمروف ایچ معین وزارت رشد اقتصاد آنکشور به تاریخ 7 عقرب 1396 وارد افغانستان گردیده بود به روز دوشنبه مورخ 8 عقرب

ادامه مطلب...

رئیس هیئت عامل اتاق با وزیر ترانسپورت ملاقات نمود

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان، روز شنبه مورخ 6 عقرب 1396  با محترم حمید الله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت ملاقات نمود. این ملاقات که در دفتر کاری سرپرست وزارت

ادامه مطلب...

کنفرانس مديران ارشد شركت هاى خصوصى در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شرکت شرکت حسابداری عالی (Advanced Accounting LLC) و انستتیوت مطالعات تجارت به منظور ظرفیت سازی رؤسای تجاری افغانستان در زمینه رهبری و مدیریت، به روز پنجشنبه مورخ 4 عقرب 

ادامه مطلب...

نشست مشترک هیئت رهبری اتاق و وزارت تجارت و صنایع، جهت رفع مشکلات تجارتی

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز سه شنبه، 2 عقرب 1396 با محترمه کامله صدیقی معین تجارتی وزارت تجارت و

ادامه مطلب...

رئیس هیئت عامل اتاق با هیئت فدراسیون اتاق های تجارت وصنایع هندوستان (FICCI) ملاقات نمود

هندوستان و افغانستان درصدد اند تا از همه ظرفیتهای خود برای توسعه روابط اقتصادی و تجارتی استفاده کنند، به همین دلیل طی سالهای اخیر سفرهای هیئت تجارتی و مقامات دولتی فی مابین دو کشور افزایش یافته است.

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396