وزارت محترم مالیه میعاد پرداخت ۹۵ فیصد معافیت جرایم مالیاتی را به مدت دوماه دیگر تمدید کرد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظوررفع مشکلات سکتور خصوصی همواره تلاش نموده که یکی از این موارد ایجاد تسهیلات لازم در جهت تصفیه امور مالیاتی می باشد، چنانکه حسب تلاش های اتاق، وزارت محترم ماليه در

ادامه مطلب...

اشتراک معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق، در مراسم امضای صورت جلسه توافق شده مبنی بر سومین جلسه گروپ کاری مشترک تجارتی- سرمایه گذاری افغانستان- هند

سومین جلسه گروپ کاری مشترک میان افغانستان و هند، روز پنجشنبه مورخ 3 عقرب 1397 با حضورداشت محترمه کامله صدیقی معین تجارتی وزارت صنعت وتجارت، نمایندگان دوایر مختلف حکومتی و سکتور خصوصی افغانستان،

ادامه مطلب...

محصلان پوهنتون جهان پنجمین دور کار آموزی خود را، در اتاق سپری نمودند

به تعداد 28 تن از محصلان پوهنتون جهان که یک ماه دوره کار آموزی خود را در اتاق تجارت و صنایع افغانستان موفقانه سپری نمودند، تصدیق نامه های خود را از سوی مسؤلان این اداره دریافت نمودند.

ادامه مطلب...

معاون اول هئیت مدیره اتاق از فابریکه ذوب آهن میهن ستیل دیدن نمود

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز پنجشنبه مورخ 3 عقرب 1397، در حالیکه محترم الحاج فیض محمد وزیری رئیس عمومی و محترم محمد ابراهیم وزیری رئیس اجرائیوی

ادامه مطلب...

از روز جهانی استندرد تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی استندرد با اشتراک محترم قانون پوه محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، محترم عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترمه دلبر نظری وزیر امور زنان، سرپرست اداره

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397