پالیسی دسترسی باز به زیربنا های اساسی سکتور مخابراتی تصويب و اعلام شد

با در نظر داشت نیازمندی های روز افزون متقاضیان به خدمات سراسری، مطمین و باکیفیت انترنت و تکنالوجی معلوماتی و برای اینکه حکومت قادر شود تا سال ۲۰۲۰ برای ۱۵ میلیون شهروند امکانات دسترسی به خدمات

ادامه مطلب...

مرکز جواز تشبث از یک مرجع واحد افتتاح شد

بنابر تقاضای سکتور خصوصی و تعهد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه وزارت تجارت و صنایع برای توزیع "جواز تشبثات" از یک مرجع واحد، مراسم افتتاح توحید جوازنامه های تجارتی و سرمایه گذاری تحت نام "جواز

ادامه مطلب...

تفاهم نامه ساخت بند سروبی دو میان وزارت انرژی و آب و شرکت الکوزی گروپ به امضاء رسید

تفاهم نامه ساخت بند سروبی دو بعد از موافقه و تایید شورای عالی اقتصادی کشور به روز 4 شنبه7 ماه میزان 1395 در حضور داشت جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، جلالتماب رييس مشرانو جرگه، وزراى

ادامه مطلب...

تفاهمنامۀ انتقال محمولۀ تجارتی میان شرکت های هوایی آریانا، صافی، کام ایر و نمایندۀ تجار صادر کننده به امضأ رسید

از آنجائی‌ که صادرات کشور در تقویه بنیه اقتصادی تولید کنندگان و اقتصاد ملی کشور نقش عمده دارد، اخیراً به ابتکار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تعدادی از شرکت های هوایی و شماری از تجار ملی صادر کننده میوه جات

ادامه مطلب...

وزارت انرژی و آب تفاهم نامه تولید 50 میگاوات برق را با غضنفر گروپ امضا کرد.

وزارت انرژی و آب طی قراردادی با شرکت خصوصی "غضنفر گروپ" توافق نامه تولید ۵۰ مگاوات برق از گاز شهر شبرغان را روز پنجشنبه اول میزان ۱۳۹۵ در ریاست اجراییه کشور با حضور مقامات دولتی و نمایندگان سکتور خصوصی به

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Minawal Rahman Construction Co

Zadran Group

Shah Faisal Momand Ltd.

Afghan Cart Co

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Shahab Asia Ltd

Deldar Zadran Ltd.jpg

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Ariana Hospital

AICB

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Payman Ice Cream

Buraq International Logistic

Aman Zabi Construction Co

Amiri Technologies

Asia Pharma Ltd

Watan Group

Roxanaa

Golden Taj Ball

Aria Koh Kabul Ltd

Safi Airways

Salar Shakib Co

TechnoLogistic Inc

Firm Asia Trading & Logistic

VICC

Fidha Ltd

New Jan Group

Sayed Maqbool Muzafar

Taktaz Technologies

Weyar Afghan Ltd

Serena Hotel

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

نشرات

دومین مجله سال 1395


سروى کاروبار - قوس 1395