از هشتم مارچ روز جهانی زن، در اتاق تجلیل به عمل آمد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی محفلی با حضورداشت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل، محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره،

ادامه مطلب...

هفتۀ جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل، با تقدیر از زنان برتر کشور پایان یافت

«هفته جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل» که توسط مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان (صیام بزنس) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و

ادامه مطلب...

هفته جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل، در کابل برگزار شد

مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان (صیام بزنس) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان، نمایشگاه چهار

ادامه مطلب...

مشکلات و نظریات اتحادیۀ واردکنندگان آهن آلات، در اتاق ‏مورد بحث قرار گرفت

اتحادیه وارد کننده آهن آلات به روز سه شنبه مورخ 14 حوت  1397 طی نشست مفصل در مورد مشکلات، نظریات و پیشنهادات به منظور بهبود تسهیلات مسائل تجارتی و سرمایه گذاری شان با محترم الحاج احمد توفیق داوری

ادامه مطلب...

کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی در کابل برگزار شد

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور رفع مشکلات موجود و همکاری خوب میان حکومت و سکتور خصوصی در جهت جمع آوری عواید ملی، «کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی» را روز دوشنبه مورخ 13 حوت 1397 ‏با

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397