ورکشاپ آگاهی دهی برای اشتراک کنندگان نمایشگاه پراگمتی میدان هند، در اتاق دایر شد

ورکشاپی تحت عنوان "آموزش توسعه تجارت و صادرات باکیفیت در بازارهای جدید" توسط اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) به همکاری آمریت انکشاف صنایع و صادرات اتاق در سالون کنفرانس های اتاق تجارت و صنایع

ادامه مطلب...

امضای تفاهم‌نامۀ ایجاد خانه تجارتی افغانستان – ازبکستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره صادارات (اُذان) (GSC –Uzsanoatexport) جمهوری ازبکستان تفاهم‌نامه ایجاد خانه تجارتی افغانستان – ازبکستان را امضأ نمودند.

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی چارچوب پالیسی ملی و قانون مشارکت عامه و خصوصی در اتاق تدویر یافت

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "معرفی چارچوب پالیسی ملی و قانون مشارکت عامه و خصوصی" از سوی اداره مرکزی مشارکت وزارت محترم مالیه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاریخ 10 عقرب 1395 در سالون

ادامه مطلب...

سفر هیئت تجارتی کشور به جمهوری ازبکستان

هیئت عالرتبه کشور متشکل از محترم محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در کشور های آسیای میانه، محترم داکترهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و محترم عتیق الله

ادامه مطلب...

ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به تدابیر اصلاحی تجارتی برای سکتور خصوصی، در اتاق دایر شد

برنامه یکروزه آگاهی دهی تحت عنوان "تدابیر اصلاحی تجارتی برای سکتور خصوصی" پیرامون موضوع قیمت شکنی (دمپینگ) و تدابیر جبران کننده آن توسط پروژه تجارت و عواید افغانستان (ATAR) به همکاری اتاق تجارت و صنایع

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Minawal Rahman Construction Co

Zadran Group

Shah Faisal Momand Ltd.

Afghan Cart Co

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Shahab Asia Ltd

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

AICB

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Payman Ice Cream

Buraq International Logistic

Aman Zabi Construction Co

Amiri Technologies

Asia Pharma Ltd

Watan Group

Golden Taj Ball

Safi Airways

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Delight sign

Afghan United Bank

نشرات

سومین مجله سال 1395


سروى کاروبار - قوس 1395