صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته 49 فیصد افزایش یافته است

علیرغمی که صادرات افغانستان با مشکلات متعددی روبرو می باشد، ولی بآنهم نسبت به سال قبل به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این موضوع را هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی

ادامه مطلب...

افغانستان جایزه اسکار قالین را در نمایشگاه دموتکس آلمان حاصل کرد

بزرگترین نمایشگاه بین المللی سالانه قالین و فرش از تاریخ ۲۱ – ۲۴ جدی ۱۳۹۲ در مرکز نمایشگاه های شهر هانوور کشور جرمنی برگزار گردید. در این نمایشگاه یک هزار و ششصد شرکت بزرگ مولد و صادر کنند قالین از شصت

ادامه مطلب...

اتاق برنامه ارتقای ظرفیت برای زنان تجارت پیشه دایر نمود

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری نزدیک اداره انکشاف بین المللی آلمان یک برنامه سه روزه از 8 تا 10 جدی 1392 در دفتر مرکزی اتاق در کابل برای ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه دایر نمود.

ادامه مطلب...

اتاق از دهمین سالروز تصویب قانون اساسی و دهه دمکراسی تجلیل به عمل آورد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با هماهنگی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از دهمین سالروز تصویب قانون اساسی و دهه دمکراسی، به روز چهار شنبه 18 جدی 1392 طی محفلی با شکوهی در هوتل صافی

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Minawal Rahman Construction Co

Zadran Group

Shah Faisal Momand Ltd.

Afghan Cart Co

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Shahab Asia Ltd

Deldar Zadran Ltd.jpg

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Ariana Hospital

AICB

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Payman Ice Cream

Buraq International Logistic

Aman Zabi Construction Co

Amiri Technologies

Asia Pharma Ltd

Watan Group

Roxanaa

Golden Taj Ball

Aria Koh Kabul Ltd

Safi Airways

Salar Shakib Co

TechnoLogistic Inc

Firm Asia Trading & Logistic

VICC

Fidha Ltd

New Jan Group

Sayed Maqbool Muzafar

Taktaz Technologies

Weyar Afghan Ltd

Serena Hotel

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

نشرات

دومین مجله سال 1395


سروى کاروبار - قوس 1395