کنفرانس ملی کارفرمایان پیرامون انکشاف (برنامه کشوری کار شایسته) در کابل برگزار

اتاق تجارت وصنایع افغانستان، به عنوان نماینده سکتور خصوصی و کارفرمایان، کنفرانس ملی کارفرمایان پیرامون انکشاف « برنامه کشوری کار شایسته» را با  با اشتراک شرکای کاری خود (وزارت کار و امور اجتماعی،

ادامه مطلب...

بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار

بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و اشتراک اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره به روز چهارشنبه، 29 قوس 1396 در دفتر دارالانشای

ادامه مطلب...

کنفرانس همکاری میان سکتور خصوصی و عامه در کابل برگزار گردید

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کنفرانس همکاری میان سکتور خصوصی و عامه که به روز چهارشنبه، 22 قوس 1396در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار گردید اشتراک

ادامه مطلب...

نشست سه جانبه برنامه کشوری کار شایسته در کابل برگزار شد

برنامه کشوری کارشایسته، نشست سه جانبه خود را با اشتراک شرکای کاری (اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان نماینده سکتور خصوصی و کارفرمایان، وزارت کار و امور اجتماعی به حیث نماینده دولت و اتحاديه كارگران

ادامه مطلب...

ابراز آمادگی به منظور تدوير سيزدهمين كنفرانس تواصل تجارتى افغانستان- امريكا در ماه اپريل 2018 در شهر واشنگتن

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه شنبه، 21 قوس 1396 با محترم جفری گریکو رئیس اتاق مشترک افغان – امریکا و محترم سلیمان لطفی رئیس بورد اتاق مشترک در دفتر کار خویش

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396