سومین برنامۀ آگاهی دهی خدمات بیمه ملی افغان در اتاق تدویر یافت

به سلسله برنامه های آگاهی دهی از خدمات و ترویج فرهنگ بیمه، اعتماد سازی با سکتور خصوصی و آگاهی دهی از مزایا، اهمیت، نقش و ارزش صنعت بیمه در معاملات اقتصادی و تجارتی، ورکشاپی به روز سه شنبه

ادامه مطلب...

ورکشاپ تسهیل تجارت در استانبول ترکیه برگزارشد

ورکشاپ ارتقای ظرفیت متخصصان داخلی درمورد توافقنامه تسهیل تجارت به تاریخ 24 میزان 1396 در استانبول ترکیه آغاز شد. این ورکشاپ برای پنج روز به همکاری مرکز بین المللی تجارت (ITC) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان،

ادامه مطلب...

نشست مقدماتی نمایشگاه منطقوی هفتمین کنفرانس ریکا، در اتاق برگزار شد

قرار است هفتمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی راجع به افغانستان (ریکا) از تاریخ 23 الی 24 عقرب 1396 در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار گردد. در حاشیۀ این کنفرانس، نمایشگاه دو روزه منطقوی نیز تدویر خواهد

ادامه مطلب...

اشتراک هیئت تجاری افغانستان در سی ودومین نمایشگاه بین المللی اندونیزیا

سی ودومین نمایشگاه بین المللی اندونیزیا از تاریخ 11 الی 15 اکتوبر، 2017 در شهر جاکارتای اندونیزیا برگزار گردید. در این نمایشگاه که بشمول افغانستان دها کشور دیگر نیز اشتراک نموده و فراورده های شان را به نمایش گذاشتند،

ادامه مطلب...

نشست هیئت رهبری اتاق تجارت وصنایع افغانستان با مسئولین اتاق اندونیزیا

هیئت تجاری افغانستان که تحت رهبری محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج خیرالدین مایل عضو هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان جهت اشتراک در سی ودومین نمایشگاه بین

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - قوس 1395