نشست مشورتی رهبری اتاق با صادرکنندگان و تاجران کشور

اولین نشست مشورتی رهبری اتاق با صادرکنندگان و تاجران کشور پیرامون استفاده از تأسیسات بندری ازبکستان به روز دوشنبه 11 ثور 1396 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد.

ادامه مطلب...

سومین کنفرانس سالانه وضعیت کاروبار از سوی اتاق برگزار شد

سومین کنفرانس سالانه وضعیت کاروبار توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز سه شنبه، مورخ 5 ثور 1396 در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن سروی ربع‌وار وضعیت کاروبار، در پایان

ادامه مطلب...

قدردانی کمیته تنظیم خدمات عمره، از همکاری خوب سفارت عربستان سعودی در کابل

کمیته تنظیم خدمات عمره طی کنفرانس مطبوعاتی از همکاری های نیک سفارت عربستان سعودی، وزارت حج و اقاف، وزارت اطلاعات فرهنگ و اتاق تجارت و صنایع افغانستان تقدیر به عمل آورد.

ادامه مطلب...

نشست مقدماتی کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادی افغانستان"، در اتاق برگزار شد

نشست مقدماتی پیرامون کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادی افغانستان" با اشترک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم محمد آصف فیاض مشاور لوی

ادامه مطلب...

نمایشگاه "تجارت های موثر و جوانان متخصص" در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، پوهنتون پولی تخنیک کابل و شرکت نمایشگاهی آرین روز، اولین نمایشگاه داخلی تجارت و جوانان را تحت عنوان "تجارت های موثر و جوانان متخصص" از تاریخ 23 الی 25 حمل 1396 به مدت سه روز در

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - جدی 1396