نمایشگاه رشد تولیدات داخلی برگزار گردید

اولین نمایشگاه رشد تولیدات داخلی توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و پوهنتون رنا به تاریخ ۲1 دلو سال ۱۳۹۵ در سالون کنفرانس های پوهنتون مذکور برگزار گردید.

ادامه مطلب...

انتخابات نمایندگان سکتور خصوصی برای عضویت چند جانبه در AEITI

نمایندگان صنایع استخراجی در افغانستان، در یک تصمیم مهم به نمایندگی از سکتور خصوصی اعضای خود را انتخاب نمودند تا برای سه سال از 2017 - 2020 از این سکتور در گروپ چند جانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی

ادامه مطلب...

اولین نمایشگاه بین المللی- تخصصی لوازم خانگی، مبل و فرنیچر در کابل برگزار شد

اولین نمایشگاه بین المللی - تخصصی لوازم خانگی، مبل و فرنیچر توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ایران از تاریخ 19 الی 22 دلو 1395 در هوتل اورانوس کابل برگزار گردید.

ادامه مطلب...

کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان- آذربایجان در شهر کابل برگزار شد

کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان - آذربایجان روز دوشنبه مورخ 18دلو 1395در هوتل کابل سرینا توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان در هماهنگی با اداره انکشاف صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان (AZPROMO) برگزار گردید.

ادامه مطلب...

سفر هیئت رسمی جهت رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی در بنادر و گمرکات غرب کشور

هیئتی متشکل از مقامات حکومتی و نماینده اتاق تجارت و صنايع افغانستان تحت رهبری محترم محمدالله بتاش وزير ترانسپورت و هوانوردی ملکی جهت بازدید و رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی در بنادر و گمرکات غرب کشور و

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Minawal Rahman Construction Co

Zadran Group

Shah Faisal Momand Ltd.

Afghan Cart Co

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Shahab Asia Ltd

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

AICB

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Payman Ice Cream

Buraq International Logistic

Aman Zabi Construction Co

Amiri Technologies

Asia Pharma Ltd

Watan Group

Golden Taj Ball

Safi Airways

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Delight sign

Afghan United Bank

نشرات

چهارمین مجله سال 1395


سروى کاروبار - قوس 1395