فراهم ساختن فرصت های جدید تجارتی بین افغانستان و بیلاروس

تفاهمنامه ای همكارى ميان اتاق تجارت و صنايع افغانستان و اتاق تجارت و صنايع بیلاروس در حالی به امضاء میرسد که افغانستان وارد فصل تازه ای از همکاری ها و مراودات اقتصادی با کشورهای جهان میگردد.

ادامه مطلب...

برنامۀ آگاهی دهی خدمات بیمه ملی افغان در اتاق دایر شد

برنامۀ آگاهی دهی از خدمات بیمه به منظور ترویج فرهنگ بیمه، اعتماد سازی با سکتور خصوصی و آگاهی دهی از مزایا، اهمیت، نقش و ارزش صنعت بیمه در معاملات اقتصادی و تجارتی به روز سه شنبه مورخ 24 اسد سالجاری

ادامه مطلب...

اتاق سروی وضعیت کاروبار ربع دوم سال 2017 را با رسانه ها شریک ساخت

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به سلسله نشر سروی های قبلی، سروی ربع دوم سال 2017 وضعیت کاروبار را که شامل دور پانزدهم میگردید، به روز چهارشنبه، 18 اسد 1396 طی کنفرانس مطبوعاتی منتشر کرد. در این

ادامه مطلب...

موضع گیری اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیرامون حکم اخیر رئیس جمهور در رابطه به ایجاد (اتاق صنایع و معادن افغانستان)

جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حشوه عریضۀ محترم شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ سرتاسری صنایع افغانستان مبنی بر ایجاد «اتاق صنایع و معادن»، چنین اصدار حکم نمود:

ادامه مطلب...

نشست برنامه مطالعات انکشاف پایدار در اتاق برگزار شد

نشست برنامه مطالعات انکشاف پایدار با اشتراک محترم هدایت امین ارسلا مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - قوس 1395