برنامه آموزشی آغاز تجارت برای عودت کننده گان

در باره اتاق:

اتاق یک نهاد مستقل، قانونی، غیر دولتی، غیر انتفاعی و  یک نهاد خود کفا است که برای سکتور خصوصی افغانستان خدمت می نماید.

اتاق یک سازمان قوی و متحد برای عضویت تجاری است که نشان دهنده نقش سکتور خصوصی در سطح ملی و توسعه سیاست اقتصادی است. اتاق یک نهاد فعال، خدمت گرا، مستقل و مدرن در میان اتاق های تجارت در سطح کشور بوده و تلاش می نماید تا بهترین خدمات را برای اعضای خود ارایه دهد.

اتاق یک نهاد خود مختار بوده و تمام مصارف خود را از عواید خود تمویل مینماید، در عین حال اتاق شرکای بین الملی  که در راستای ترقی و پیشرفت اتاق نقش بسزای را داشته اند، را نیز در کنار خود دارد.

دیدگاه ما:

اتاق آواز رسای سکتور متحرک، و رو به انکشاف خصوصی در سطح افغانستان میباشد.

ماموریت ما:

اتاق منحیث نماینده تاجران در افغانستان، رهبری و خدمات را در جهت ارتقاء یک محیط مناسب برای بخش خصوصی فراهم می کند که در آن تجارت های محلی و بین المللی می توانند به منظور ایجاد اشتغال و تولید ثروت محلی به موفقیت برسند.

اهداف:

اتاق به عنوان آواز رسای جامعۀ تجاری، در برابر قوانین، مقررات و سایر مشکلات فراه راه تاجران میکوشد تا:

  • با شناسایی موانعی که سد رشد بخش خصوصی میگردند از طریق جلسات PPD در سطح ملی غلبه نماید.
  • برای انتقال اقتصاد افغانستان به یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی / بازار کوشا باشد.
  • در راستای ترویج سرمایه گذاری و تبادل ایده ها و همچنین برقراری ارتباط با سیاست گذاران در مورد مسائل مربوط به سرمایه گذاری در افغانستان معلومات کافی را به دست آورده و هر دو سرمایه گذاری داخلی و بین الملی را حمایت نماید.

معلومات در باره برنامه آموزشی:

اتاق تجارت و صنایع افغانستان برنامه آموزشی (8 روزه ) آغاز و انکشاف تجارت شما (Start and Improve Your Business) را برای عودت کنندگانی که به تازگی به کشور برگشته و یا آنعده از هموطنان عزیزی که بنا به مشکلات امنیتی و اقلیمی از ولایات دیگر به کابل نقل مکان نموده اند ار در ماه می 2019 برگزار مینمایید .

اتاق برنامه آموزشی آغاز  تجارت را تحت معیار های تعیین شده از طرف ILO که در بر گیرنده SIYB  (آغاز و انکشاف تجارت) میباشد اجرا میکند. این برنامه در برگیرنده چهار بخش که جوابگو به دسته بندی های مختلف کارآفرینان و مراحل مختلف انکشاف تجارت به ترتیب زیر میباشد:

  1. ایجاد ایده تجارتی: کارآفرینان بالقوه را قادر میسازد تا ایده های تجارتی بخصوص را انکشاف دهند.
  2. آغاز تجارت: کارآفرینان بالقوه که دارای یک ایده تجارتی اند را قادر به آماده کردن یک پلان تجارتی موفق میسازد.
  3. بهبود تجارت: کارآفرینان موجود را قادر به توسعه مهارت ها و برنامه های بهبود در خرید، کنترل سهام، بازاریابی، هزینه، نگهداری، برنامه ریزی تجارتی و مدیریت منابع انسانی می کند؛
  4. تجارت خود را گسترش دهید (EYB): کارآفرینان رشد گرا را قادر می سازد تا یک استراتژی رشد تجارت را توسعه دهند.

اتاق بر اساس ظرفیت ها، دانش ابتدایی کارآموزان و معیار های لازمه برنامه آموزشی SIYB ، را در دو مرحله هر یک از برنامه های GYBI(ایجاد ایده تجارتی شما) و SYB (آغاز تجارت شما) ارائه می دهد. GYBI مرحله آمادگی برای برنامدSYB میباشد. آموزگاران در قدم نخست در برنامه GYBI  اشتراک میکنند و پس از آن بعضی از کار های خانگی و ساحوی را انجام داده، پلان تجارتی خویش را به اساس انچه که از GYBI آموخته اند، اماده خواهد کردند.  در قدم بعدی، آموزگاران در برنامه SYB اشتراک خواهند کرد تا دوره آموزشی SIYB را به موفقیت تمام نماییند.

برای اشتراک در این برنامه لطف نموده فورم ثبت نام را دانلود و بعد از خانه پوری به ایمیل ذیل ارسال نمائید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

برای معلومات بیشتر به این شماره (7911710340) در تماس شوید.