نام محفل تاریخ شروع تاریخ ختم برگزارکننده سکتور مکان
نمایشگاه غذایی ترکیه 4 سپتامبر 19 7 سپتامبر 19 نمایشگاه غذایی عمومی استانبول، ترکیه
کنفرانس انجمن اقتصادی شرقی سپتامبر سپتامبر انجمن اقتصادی شرق عمومی ولادیواستک، روسیه
کنفرانس اوریسیا چین سپتامبر سپتامبر اوریسیا چین عمومی بیجنگ، چین
هیئت تجارتی سارک به چنگدو 17 سپتامبر 19 20 سپتامبر 19 اتاق  سارک اتاق چین عمومی چینگدو، چین
کنفرانس Ufa سپتامبر سپتامبر
عمومی اوفه، روسیه
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 18 سپتامبر 19 20 سپتامبر19 نمایشگاه بین المللی عمومی مسکو، روسیه
کنفرانس هفته سبز ایتالیا اکتوبر اکتوبر هفته سبز عمومی روم، ایتالیا
نمایشگاه IITF نوامبر نوامبر IITF عمومی هندوستان

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید.

خالد آرین

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

شماره تماس: 0796609609