میرزمان پوپل

آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری
آدرس:
چمن حضوری - متصل کابل ننداری کابل افغانستان

ایمیل: آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید.

شماره موبایل: 0700222827

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان