ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با وزیر صنعت و تجارت و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان طی ملاقات های جداگانه با جلالتمآبان اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان و حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون محترم مستقل انتخابات روی آمادگی ها و چگونگی برگزاری سومین انتخابات اتاق در ماه سنبلۀ سال 1398، بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس هیئت عامل در ملاقاتی که با جلالتمآب سرپرست وزارت صنعت و تجارت داشت ضمن تشریح جدول زمانبندی برگزاری انتخابات، با تفصیل آمادگی ها و نحوۀ برگزاری سومین انتخابات اتاق را با جناب شان شریک ساخت که در نتیجه مورد توجه جلالتمآب شان واقع شد و از آمادگی های اتاق در قسمت برگزاری انتخابات استقبال نمود.

به تعقیب آن در ملاقات دیگری که رئیس هیئت عامل اتاق با محترمه حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون محترم مستقل انتخابات داشت، ضمن اظهار امتنان و سپاس از همکاری های همیشگی کمیسیون محترم مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات های گذشتۀ اتاق، روی زمان و چگونگی برگزاری سومین انتخابات بحث و تبادل نظر نمودند که در نتیجه کمیسیون محترم مستقل انتخابات همکاری شان را جهت برگزاری سومین انتخابات اتاق ابراز نموده و آمادگی شان را برای  امضای تفاهمنامۀ همکاری جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات اتاق، اعلام نمود.