ورکشاپ تسهیلات تجارتی برای سکتور خصوصی، در اتاق تدویر یافت

مرکز تجارت جهانی (ITC) و اتحادیه اروپا به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ورکشاپ سه روزه را از تاریخ 20 – 22 حمل 1398، به منظور ایجاد تسهیلات تجارتی برای سکتور خصوصی در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمودند.

این ورکشاپ با حضور محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، محترم جان سباستین مشاور ارشد تسهیل تجارتی و پالیسی تجارتی مرکز تجارت جهانی (ITC)، محترم پِیَر بوندیو مشاور تسهیلات تجارت (ITC)، محترم صدیق الله مجددی رئیس دفتر آی تی سی درکابل، محترم داکتر مسعود پروانفر مسئول انکشاف سکتور خصوصی (GIZ) ، ترینران این ورکشاپ و اشتراک تعدادی زیادی از مسئولان شرکت های تجارتی و اعضای سکتور خصوصی، به روز سه شنبه مورخ 20 حمل 1398در مقر اتاق آغاز شد.

محترم نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان و اشتراک کنندگان این ورکشاپ، هدف از برگزاری برنامه های آموزشی در رابطه به موافقتنامه تسهیل تجارت را مستفید شدن تاجران کشور از یک سلسله تسهیلاتی عنوان کرد که با الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی (WTO)، فراهم گردیده است.

آقای نصرت افزود: "با تطبیق موافقتنامۀ تسهیل تجارت می توانیم از امتیازاتی آن مستفید شده و روند تجارت (صادرات و واردات) و حتا بخش تولید خود را بهبود بخشیم." وی در رابطه به تدویر این ورکشاپ که بعداً در چهار ولایت دیگر (کندهار، بلخ، ننگرهار و هرات) نیز برگزار خواهد گردید، یادآور شد که آموزگاران این برنامه، سال گذشته در کشور ترکیه از سوی ترینران خارجی که از کشور سویس آمده بودند، برای یک هفته آموزش دیده اند.

آقای نصرت، علاوه کرد، بخش اول این برنامه که شامل چهار ولایت دیگر نیز می گردد به کمک مرکز تجارت جهانی و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و در بخش دوم، اتاق در نظر دارد تا این برنامه را در بخش های مختلف به شکل دوامدار، به پیش ببرد.

محترم جان سباستین، همکاری مرکز تجارت جهانی (ITC) با اتاق تجارت و صنایع افغانستان را بسیار مهم و کلیدی خوانده، افزود: "از طریق این همکاری می توانیم به تشبثات کوچک و متوسط و اعضای سکتور خصوصی رسیدگی کنیم و باعث ظرفیت سازی شان گردیده و در پیشبرد کار های روزانه بتوانیم همکاری های تخنیکی را انجام دهیم."

این ورکشاپ به مدت سه روز ادامه داشته و ترینران پریزنتیشن های معلوماتی خود را در رابطه به موافقتنامه تسهیل تجارت ارائه می کنند.