نشست مشترک اقتصادی میان ازبکستان و افغانستان در کابل برگزار شد

نشست مشترک اقتصادی میان ازبکستان و افغانستان تحت ریاست محترم محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی با محترم بدر الدین عابدوف، معین وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی جمهوری ازبکستان و محترم اکرم اوف رئیس اتاق تجارت آنکشور، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق، محترم الحاج نصرالله زهیر رئیس هیت مدیره اتاق کندهار و تعدادی از تاجران و مقامات دولتی به روز یکشنبه، 11 حمل 1398 برگزار گردید. به همین ترتیب در نشست دوجانبه جداگانه ای که تحت ریاست محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت و صنعت کشور با هیئت عالیرتبۀ اقتصادی ازبکستان صورت گرفت روی موضوعات ذیل بحث و توافق صورت گرفت:

در این نشست ها، اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روی تقویت روابط دوجانبه، تطبیق همه جانبه تفاهمنامه سال قبل و فعال سازی خانه های مشترک تجاری قبلاً ایجاد شده، تأکید نموده و تصمیم برآن شد که به خاطر تقویت روابط سکتور خصوصی نشست های تجارتی میان دو کشور به طور معمول برگزار گردد. در این نشست ها ضمن صحبت روی تبادل هیئت های تجارتی و همچنان نشست های تجاری میان دوکشور، پیرامون تدویر جلسۀ کمیسیون مشترک اقتصادی که قرار است در ماه جون سال روان برگزار گردد بحث صورت گرفته و فیصله شد تا در حاشیۀ آن یک نمایشگاه و نشست تجارتی به همکاری وزارت های مربوطه و اشتراک اعضای سکتور خصوصی دو کشور نیز دایر گردد.

همچنان در این نشست ها، توافق صورت گرفت که انتقال اولین محمولۀ صادراتی افغانستان تحت شرایط کنوانسیون تیر به ازبکستان و از طریق این کشور به آسیای میانه، روسیه، پولند و آلمان عملی گردد که جانب ازبکستان نیز در این زمینه وعده همکاری سپرد. علاوه برآن روی ایجاد اتاق های مشترک و سرمایه گذاری های مشترک بحث و توافق صورت گرفته و به خاطر افزایش صادرات به ازبکستان، قزاقستان و چین؛ دولت ازبکستان اعلام آمادگی نمود تا یک سلسله تسهیلات و تخفیف های ویژه را برای صادرات افغانستان از طریق خط آهن آنکشور مد نظر گیرد.

در این نشست ها، روی نهایی سازی موافقتنامه سه جانبه تجارتی – ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و قزاقستان بحث شده و روی نهایی سازی آن تأکید صورت گرفت. همچنان روی موافقت نامۀ آزاد تجارتی میان وزارت های دو کشور، مد نظر گرفتن ترجیحات گمرکی برای محصولات تجارتی و تسهیلات بیشتر در صدور ویزه نیز بحث صورت گرفت.