از هشتم مارچ روز جهانی زن، در اتاق تجلیل به عمل آمد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی محفلی با حضورداشت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج غلام نبی عیدی زاده رئیس مالی هیئت مدیره اتاق، معاونین محترم هیئت عامل و جمعی از کارمندان اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز شنبه مورخ 19 حوت سال روان در سالون کنفرانس های اتاق تجلیل به عمل آمد.

محترم الکوزی، هشتم مارچ را به زنان کشور به خصوص زنانیکه در اتاق ایفای وظیفه می کنند تبریک گفته، در مورد نقش زنان در رشد اقتصادی کشور و مشکلاتی که دامنگیر آنان طی چهار دهه اخیر بوده، صحبت نمود. وی اظهار امیدواری کرد که این مشکلات در پرتو قانون اساسی کشور رفع گردیده و زنان بتوانند به حقوق خود دست یابند.

محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری و سرپرست هیئت عامل اتاق نیز به نمایندگی هیئت عامل روز جهانی زن را به زنان اتاق تبریک گفته و پیرامون اهمیت و اثر گذاری زنان روی محیط خانوادگی و اجتماعی نکاتی چند ایراد نمود.

در اخیر، از زنان کارمند اتاق به پاس خدمات و کارکرد خوب ایشان، از سوی رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تقدیر به عمل آمد.