دیدار هیئت رهبری اتاق با وزرای مالیه، تجارت و صنایع و لوی څارنوال کشور

به سلسلۀ ملاقات های اراکین حکومتی با سکتور خصوصی، جلالتمآبان اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، جلالتمآب محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، طی دیداری به روز سه شنبه مورخ 19 ثور سال جاری، با محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی و سرپرست هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتاق، رؤسای اتحادیه های صنایع، تاجران ملی و عده ای از صنعتکاران کشور در هوتل انترکانتیننتال روی مسایل عدلی و قضایی بحث و گفتگو نمودند.

محترم مومند، ضمن ابراز سپاس از کارکرد های لوی څارنوال و اصلاحاتی که درین اواخر رونما گردیده است، روی آنعده از مشکلات سکتور خصوصی که تا الحال از ناحیۀ موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی با آن رو برو می باشند، بحث و تبادل نظر نمودند.