کنفرانس ملی تیر TIR در کابل برگزار گردید

کنفرانس ملی تیر (TIR) توسط وزارت ترانسپورت، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و USAID-ATAR با اشتراک مقامات عالی رتبه دولت جهموری اسلامی افغانستان، نمایندگان سازمانهای مالی، سازمانهای غیر دولتی و شرکت های تجارتی و ترانسپورتی در هوتل کابل ستار برگزار گردید.

در این کنفرانس، محترم پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان، معین پالیسی و برنامه ها وزارت ترانسپورت، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی و سرپرست هیئت مدیره و محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان، محترم شفیق الله قاری‌زاده، معین وزارت مالیه، محترم مکس لید متخصص ارشد ترانسپورت، پروژه عواید و تجارت افغانستان، محترم غلام فاروق نبی زاده، متخصص ترانزیت گمرگی وزارت مالیه، تعداد زیادی از نمایندگان شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی و اعضای سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند.

محترم دوکتور سید ولی سلطان، به نمایندگی نقش سکتور ترانسپورت در افغانستان، گفت: "افغانستان از نظر ساختار جغرافیایی مستقیماً به آب بین الملل دسترسی ندارد، عملی و تکمیل شدن موثر سیستم تیر TIRیک عامل مثبت در عرصه رشد اقتصادی کشور است و برای حمل و نقل و ترانزیت  اجناس تجارتی مهم می باشد."

او همچنان گفت که ترانسپورت نقش اساسی در رشد اقتصاد یک کشور دارد و ضمناً یک وسیله تبادله‌ی اجناس تجارتی است که در پیشرفت های اقتصادی - اجتماعی و حتی فرهنگی هم نقش یک کلید را دارد.

آقای سلطان افزود که سکتور ترانسپورت به سطح ملی و بین‌الملل یک رابطه میان فعالیت‌های زراعتی، صنعتی و تجارتی را دارد.

او گفت: «تیر از نظر ساختار یک کنوانسیون گمرکی است که تحت نظارت کنوانسیون اقتصادی اروپا تدویر و نظر به ضرورت پیوستن، مورد بازنگری قرار می  گیرد."

محترم مومند، اظهار امیدواری کرد که نتایج حاصله از کنفرانس امروزی سر آغازی باشد برای توسعۀ اقتصادی کشور در بخش حمل و نقل جاده یی، موضوعی که میتواند افغانستان را برای دستیابی به بازار های جهانی بهتر از هر گزینۀ دیگر کمک نماید.

آقای مومند افزود: "کنوانسیون (تیر) یکی از موفق ترین، محفوظ ترین و در عین حال قابل اعتماد ترین کنوانسیون های ترانسپورت بین المللی و سیستم ترانزیتی گمرکی موجود در جهان به شمار میرود که هدف عمده و اساسی آن فراهم آوری تسهیلاتی گمرکی با استفاده از شیوه های حمل ونقل مخصوصاً حمل و نقل از طریق جاده می باشد."

محترم مومند، در مورد کار های انجام شدۀ تیر گفت: "افغانستان عضویت کنوانسیون (تیر) را در سال 1976 به دست آورد که متاسفانه  ناملایمتی های چند دهۀ اخیر سبب شد تا از این سیستم هیچگونه استفادۀ عملی صورت نگیرد و عضویت آن از طرف سازمان حمل و نقل بین المللی (IRU) در این کنوانسیون به حال تعلیق در آید، اما خوشبختانه در نتیجۀ تلاش های حکومت، افغانستان در سال 2010، دوباره عضویت کنوانسیون (تیر) را به دست آورد. در ماه می همان سال، کنفرانس دو روزه یی در کابل برگزار گردید و در نتیجه سازمان حمل و نقل جاده موافقت نمود که سیستم تیر دوباره در افغانستان فعال گردد.

بعد از فعال شدن دوبارۀ سیستم (تیر) در افغانستان قسماً به دستاورد های نائل آمدیم که ذیلاً از آن یادآوری می نمایم:

  1. 1. از سال 2013 تا مارچ 2017 در حدود 1286 کارنت تیر از کشور های مختلف چون تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ایران، لیتوانیا و ترکیه به مقصد افغانستان صادر شده که همه به مقصد نهایی افغانستان رسیده است.
  2. 2. در این مدت به تعداد 17 کارنت تیر از طریق اتاق تجارت وصنایع افغانستان مرجع صدور کارنت تیر، صادر گردیده که مقصد نهایی آن به کشور های تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان و ایران بوده است.
  3. 3. تاکنون هشت شرکت بار چالانی در اتاق تحت شرایط TIR راجستر گردیده که از آن جمله شرکت های انکا و فیصل میرزکوال تمام کار های شان را نهایی ساخته است. شرکت فیصل میرزکوال عملأ  تحت سیستم تیر فعالیت میکند و شرکت آسیا بلخ چابهار نیز در مرحله نهایی قرار دارد."

بر علاوه، آقای مومند روی موانع ذیل در قسمت تطبیق تیر نیز اشاره نمود:

1-          عدم همکاری جدی ادارات ذیربط در تطبیق سیستم تیر؛

2-        عدم موجودیت موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبۀ ترانسپورتی با کشورهای عضو کنوانسیون تیر به منظور نحوۀ استفاده از سیستم تیر و مشخص ساختن شرایط رفت و آمد وسایط نقلیه جاده ای تحت شرایط تیر؛

3-       عدم موجودیت پالیسی مشخص تجارتی به منظور تشویق عوامل حمل و نقل برای استفاده از سیستم تیر؛

4-       سطح پائین علاقمندی شرکت های ترانسپورتی شامل سیستم تیر؛

5-       نبود اتحادیه سرتاسری شرکت های ترانسپورتی حافظ منافع کلی شرکت های ترانسپورتی و تطبیق کننده پالیسی های دولتی؛

6-       موجودیت مشکلات دریافت رود پاس برای وسایط نقلیه افغانی تحت سیستم تیر از کشورهای عضو کنوانسیون تیر به دلیل نبود هماهنگی و تعیین شرایط دریافت رود پاس از نمایندگی های سیاسی کشورها  عضو کنوانسیون تیر و یا حین ورود در مرز های کشورهای عضو؛

7-       موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه  افغانی که تحت سیستم تیر فعالیت می نمایند؛

8-       بارگیری تناژ بلند وسایط نقلیه جاده ای و اجازه سیر و حرکت روی جاده های کشور؛

9-       نبود آگاهی کافی از سیستم تیر در سکتور عامه و خصوصی؛

10-  عدم رعایت مواد کنوانسیون تیر و اخاذی های متعدد و غیر قانونی از سوی نهاد های مختلف.

11-  آقای مکس ليد متخصص ارشد ترانسپورت پروژه ATAR در مورد سیستم تیر و نقش پروژه آتار در افغانستان به اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارائه نمود.

به همین ترتیب پریزنتیشن هاییکه در مورد سیستم تیر از سوی محترم فاروق نبی زاده و دیپارتمنت تیر اتاق تهیه شده بود به اشتراک کنندگان ارائه گردید و همچنان در بخش دوم برنامه به سوالات حاضرین از سوی متخصصین و مسؤلین پاسخ های قناعت داده شد.

در این کنفرانس از شرکت فیصل میرزکوال به پاس تلاش انجام داده شده این شرکت در بخش ترانسپورت تیر با اهدای تقدیر نامه ستایش به عمل آمد و همچنان کتاب راهنمای تیر TIR که به زبانهای پشتو و دری ترتیب شده بود نیز برای شرکت کنندگان کنفرانس توزیع گردید.