معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق با جلالتمآب جمعه الکعبی سفیر امارات متحده عربی در کابل دیدار نمود

الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان با سفیر و هیئت تجارتی امارات متحده عربی، به روز یکشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۵ در سفارت آنکشور مقیم کابل دیدار نمود.

در آغاز، الحاج محمد یونس مومند ضمن اظهار قدردانی از کمک های دولت امارات متحده عربی طی سالیان متمادی با دولت و مردم افغانستان، خواهان تداوم دوستی و همکاری میان مردم افغانستان و امارات متحده عربی گردید.

آقای مومند حین صحبت، ساختار اتاق تجارت وصنایع افغانستان را به معرفی گرفته، افزود که اتاق تجارت و صنایع افغانستان خدمتگذار جامعه سکتور خصوصی کشور بوده و منحیث یک پل ارتباطی میان اعضای جامعه سکتور خصوصی، حکومت افغانستان و سایر نهاد های ملی و بین المللی عمل مینماید. وی افزود که به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، اتاق حاضر است تا تسهیلاتی لازیم را برای سرمایه گذاران امارات مهیا ساخته و در زمینه دسترسی به معلومات مهم فرصت های سرمایه گذاری با سرمایگذاران آن کشور همکاری نماید.

اقای مومند در این جلسه یاد آور شد که قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد شهر های مهم اقتصادی افغانستان میباشند و از سفیر امارات دعوت بعمل آورد تا از این شهر ها دیدن نماید. وی همچنان علاوه نمود که حکومت افغانستان پیشتر از هر زمان دیگر به انکشاف اقتصادی و تشویق سرمایه گذاران خارجی به منظور سرمایه گذاری در افغانستان تلاش می ورزد. معاون تجارتی هیيئت مدیره اتاق از سفیر امارات متحده عرب خواست که سرمایه گذاران امارات را در بخش های مختلف سرمایه گذاری در افغانستان تشویق نمایند.

اقای مومند یاد آور گردید که بعضی موانع  و مشکلات سد راه تجار و سرمایه گذاران  دو کشور وجود دارند که خوش بختانه با همکاری سفارت محترم امارات در کابل در قسمت  تسهیل صدور ویزه به تجار افغان و حل مشکلات آنها، این موانع به حد اقل خواهند رسید. ایشان از سفارت امارات نیز خواست تا در قسمت حمل و نقل اموال تجارتی افغانستان به امارات متحده همکاری لازم نماید.

سپس سفیر امارات متحده عرب مقیم کابل ضمن اظهار سپاس از اقای مومند، بیان داشت که موجودیت سفارت امارات در کابل جهت رفع مشکلات تجار، سرمایه گذار افغان و حکومت افغانستان میباشد. وی افزود که حکومت امارات متحده عرب توجه خاصی در انکشاف تجارت و صنعت در افغانستان دارد.

امارات متحده عرب خواهان سرمایه گذاری در افغانستان بوده و برنامه های خوبی برای همکاری با افغانستان از جمله گسترش پروژه های سرک سازی، اعمار انستیتوت های تحصیلی و مکاتب، منازل رهایشی، شفاخانه ها  در کابل و ولایات را روی دست دارد. ایشان پوهنتون شیخ زاهد در ولایت خوست که اکنون 800 محصل در آن مشغول تحصیل میباشند را بعنوان مثال یاد آوری نموده، گفت که دولت امارات در نظر دارد تا انستیتوت خلیفه بن زاهد را در کابل نیز ایجاد نماید.

آقای کعبی همچان گفت که سرمایه گذاران امارات آماده است تا در بخش های مختلف با همتاهایان افغانی خویش مشترکاً سرمایه گذاری نمایند، اما نیاز به یک سلسله معلومات در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان میباشد که میتوانیم از طریق تبادل هیئت، برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های تجارتی به سرمایگذاران امارات اطلاع رسانی نماییم.