میز مدور پیرامون (سهولت در تجارت و عرضه خدمات در پرتو سفارشات اجنداهای ولایتی تشبثات) برگزار شد

عده زیادی از تاجران، متشبثین و نمایندگان سکتور خصوصی، نمایندگان جامعه مدنی و دوایر ذیربط دولتی در میزمدوری که تحت عنوان "سهولت در تجارت و عرضه خدمات در پرتو سفارشات اجنداهای ولایتی تشبثات" برگزار گردیده بود، اشتراک نمودند.

این میز مدور که از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی و مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل در هوتل انتر کانتیننتال دایر گردیده بود، در آن محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل و محترم الحاج غلام نبی عیدی زاده عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم محمد قربان حقجو سرپرست و معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، مقامات عالیرتبه دولتی و اعضای محترم پارلمان، مسؤلان اداره سایپ، اساتید پوهنتون ها و دانشمندان، تاجران و نمایندگان سکتور خصوصی، نمایندگان نهادهای مدنی و رسانه های داخلی و بین المللی اشتراک نموده بودند.

محترم محمد نعیم استانکزی مسؤل برنامه های اداره سایپ ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان از تلاش اداره سایپ که در هماهنگی و همکاری با اتاق تجارت و صنایع به خاطر تفاهم و گفتگو با دولت در جهت رفع چالشها و مشکلات سکتور خصوصی و همچنان راه حل های پیشنهادی در همچو میز مدورها یادآوری نموده گفت: "ما همواره تلاش نموده ایم تا زمینه گفتمان میان سکتور خصوصی و دولت را مساعد ساخته ایم تا سکتور خصوصی بتواند با سکتور عامه روی آنعده از مشکلات و چالشهایی را که فراراه رشد اقتصاد کشور قرار دارند شناسایی نموده و در جهت حل آن پیشنهادات مشخص خود را ارائه نماید."

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان یکی از اهداف عمده اتاق را مدافعه و دادخواهی از حق مشروع سکتور خصوصی عنوان نموده و از ارائه پیشنهادات و پالیسی های پیشنهادی مشخص طی13 سال گذشته به دولت نیز یادآوری کرده گفت: "یکی از وسیله های شناسایی چالشها عبارت است از آجندای ملی تشبثات می باشد که ما آنرا تبدیل نموده ایم به آچنداهای ولایتی تشبثات. ما از سال 2006 به اینطرف دو نسخه از آجندای ملی تشبثات را تدوین و به دولت پیشکش نموده ایم. در سال گذشته آجنداهای ولایتی تشبثات را در چهار زون عمده کشور به منظور درک و شناسایی بیشتر از مشکلات به سطح  ولایات و ملی داشته باشیم که تدوین وبه نهادهای ذیربط دولت پیشکش کردیم. همچنان در ماه میزان سال روان نیز میز گردی را دایر و مشخصاً روی صنعت و تولیدات داخلی بحث صورت گرفت"

آقای نصرت از حالت ناگوار تجارت افغانستان به خصوص از بیلانس نا متوازن تجارت کشور و کسر فاحش در بیلانس تجارت یادآوری کرده و از تلاش همیشگی اتاق برای ایجاد توازن در بیلانس تجارت جهت رسیدن به یک اقتصاد پویا تاکید نمود. همچنان آقای نصرت روی نکات عمده مشکلات و چالشهای موجود در عرصۀ تجارت اشاره نموده و آنرا طور ذیل خلاصه نمود:

  • اخاذی تحت عناوین مختلف در شاهراه ها و دروازه های شهر کابل؛
  • بیروکراسی دست و پاگیر و فساد در ادارات دولتی؛
  • نبود بنادر معیاری و پایین بودن ظرفیت بارگیری و تخلیه کالا ها در بنادر و زمانگیر شدن پروسه تخلیه؛
  • مشکلات در قسمت صدور ویزه به خصوص در کشور های همسایه؛
  • وجود سیاست های خصمانه دمپینگ از سوی کشورهای همسایه که تولیدات داخلی نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند؛
  • غیر عادلانه بودن تعرفه های گمرکی که اکثراً باعث صدمه زدن به تولیدات داخلی می گردد؛
  • وجود قاچاق گسترده کالاهای بی کیفیت غیر معیاری که خصوصاً از طریق بعضی از کشور های همسایه وارد کشور می گردند؛
  • نبود مارکیت مناسب به اقلام صادراتی کشور، با آنکه اتاق در این زمینه از طریق تدویر نمایشگاه درکشورهای مختلف همواره تلاش ورزیده است؛
  • در نظر نگرفتن معیارهای بین المللی در پروسۀ تولید و پروسس تولیدات داخلی؛
  • عدم دسترسی به قرضه و مشکلات نا امنی در کشور.

رئیس هیئت عامل اتاق در ضمن یادآوری از مشکلات، تلاشهای اخیر حکومت در زمینه ایجاد سهولت و رفع مشکلات به خصوص در زمینه تجارت و بعضی از پروژه های حیاتی و اقتصادی از جمله: افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان، تمرکز روی فعالیت تجاری در بندر چاه بهار ایران، تأمین رابطه خوب با بعضی از کشورهای همسایه به خصوص کشور ازبکستان، کارجدی در رابطه به فعال سازی گارگوی هوایی خصوصاً با کشور هند، اتمام پروسه الحاق با سازمان تجارت جهانی و یکسلسله موارد دیگر نیر یادآوری نمود.

محترم محمد قربان حقجو سرپرست و معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تلاشهای همیشگی اتاق و اداره سایپ برای تدویر هچو برنامه ها ابراز سپاس نموده و یافته های آنرا برای تدوین پالیسی های اقتصادی حکومت مؤثر و مفید خواند.

آقای حقجو فساد در ادارات و اخاذی مسیر شاهراه های کشور را که توسط ارگانهای مختلف حکومتی صورت می گیرد، خیلی فضیح خواند که قیمت آنرا عمدتاً مردم می پردازند. ایشان به خاطر رفع فساد اداری خواهان ساده سازی پروسجرها و ایجاد یک مدیریت شفاف در ادارات گردید که به طور نمونه از ایجاد دفتر جواز تشبث به خاطر جوازنامه های  تجارتی و سرمایه گذاری نام برد.

به همین ترتیب پریزنتشنی که توسط محترم استاد عبدالحسیب موحد در رابطه به سهولت در تجارت و عرضه خدمات در پرتو سفارشات اجنداهای ولایتی تشبثات ترتیب گردیده بود به حضار ارائه شد که مورد توجه همگان قرار گرفت.

فراهم آوری سهولت های ضروری برای تاجران در بنادر، شاهراها و شهر ها سبب توسعه تجارت و تشویق تاجران در کشور می گردد تا از یکطرف اموال و اجناس باکیفیت را به کشور وارد نموده و به نرخهای مناسب به مستهلکین عرضه نمایند واز سوی دیگر تولیدات داخلی را به سهولت به مارکیت های جهانی رسانیده و پول کافی را به کشور برگردانند. همچنان از بین بردن موانع و سهولت در فراهم آوری خدمات سبب تشویق سرمایه گذاران می گردد تا در عرصه فراهم آوری خدمات در داخل کشور سرمایه گذاری نموده و باعث ایجاد فرصت های کاری گردند و به این ترتیب می توانند در رشد و انکشاف اقتصادی کشور بیشتر سهیم گردند.

در این میز مدور، اشتراک کننده گان روی موضوعات مربوطه بحث نموده و از حکومت خواستند که برای ایجاد سهولت در تجارت و عرضه خدمات مطابق سفارشات آجنداهای ولایتی تشبثات اقدامات عملی نمایند.

سفارشات آجندا های ولایتی تشبثات که توسط ائتلاف نهادهای تجارتی به رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان تهیه گردیده است، شمار زیادی از چالشهایی را که تولید کنندگان، صنعتکاران، تاجران و کاروباریان در کشور با آنها مواجه اند، شناسایی نموده و راه های مشخصی را برای برطرف نمودن موانعی که سد راه تجارت و رشد اقتصاد واقع گردیده اند، پیشنهاد نموده است. بیش از ۱۷۰۰ تن از افراد تجارت پیشه، متشبث و صنعتکار با ارائه معلومات و پیشنهادات شان در روند تدوین آجندا های ولایتی تشبثات که در ولایات ننگرهار، بلخ، کندهار و هرات صورت گرفته، سهیم شده اند.

یافته ها و سفارشات این میز مدور بعداً تهیه و با نهادهای ذیربط دولتی، سکتور خصوصی، جامعه مدنی ادارات تمویل کننده، اتحادیه های تجارتی و رسانه ها شریک می گردد. مزید بر این اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اداره سایپ و مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل به کارشان با ادارات ذیربط دولتی و اعضای پارلمان ادامه خواهند داد تا از تطبیق پیشنهادات نظارت نمایند و روند ایجاد یک فضای مثمر برای کاروبار و رشد تولیدات داخلی را در روشنایی سفارشات آجندا های ولایتی تشبثات در افغانستان سرعت بخشند.

دانلود فایل پریزنتیشن